Osvedčenia

Naša spoločnosť disponuje nasledujúcimi osvedčeniami, oprávneniami a postupmi:

 • Opravy, montáž a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení (Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozobratia, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu):
  • Technické zariadenia tlakové skupiny A:
   • Vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05MPa 4. Parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),
   • Tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin väčší ako 5,
   • Potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s vyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200.
  • Technické zariadenia tlakové skupiny B:
   • Vykurované alebo inak vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda).
 • Opravy tlakových zariadení skupiny B
  • Kotly parné a kvapalinové V. trieda
  • Potrubné vedenia I. trieda
  • Potrubné vedenia II. trieda
 • Oprávnenie na nakladanie s fluorovými skleníkovými plynmi podľa normy (ES) 842/2006, 303/2008 a Zák. č. 286/208-77
 • Schválené postupy zvárania WPQR
  • Trieda austenitické ocele 8.1 – bez obmedzení

CerfitikátyEurópsky fond regionálneho rozvoja

Spoločnosť MPM steel s. r. o. získala príspevok na inováciu výrobného procesu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie

Kontakt

Adresa
MPM steel s. r. o
Oravská Poruba 370
027 54 Oravská Poruba
Slovensko

Výpis z ochodného registra »
IČO: 444 949 55
DIČ: SK202 272 486 9

Telefónne číslo/fax
+421 43 588 25 07

E-mail
info@mpmsteel.sk

Napíšte nám pohodlne cez kontaktný formulár »

Poloha na mape
GPS: 49.192053, 19.267883‎
49° 11' 31.39"N, 19° 16' 4.38"E

Pozrite si našu polohu v Mapách Google »

Bankové spojenie
Banka: ČSOB a.s.
IBAN: SK5775000000004023415266
Číslo účtu: 4023415266/7500