Inovácie v spoločnosti

Projekty financované Európskou úniou

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk