Inovácie v spoločnosti

Projekty financované Európskou úniou

Spoločnosť MPM steel s. r. o. získala príspevok na inováciu výrobného procesu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Viac