Naša vízia

Organizácia svoju prosperitu zakladá na využívaní moderných technológií, znalostí a schopností výrobného i nevýrobného personálu, ktorého cieľom je spokojnosť zákazníka.

Naše posolstvo

Poslaním spoločnosti  je zodpovedným podnikaním vytvárať vysoké hodnoty pre všetkých partnerov.

Naše ciele

Vytvárať hodnoty pre dodávateľov, vyhotovovať kvalitné produkty v súlade s požiadavkami zákazníka a legislatívnymi normami.

Integrovať a zdokonaľovať manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001.

Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie.

Zvyšovať kvalifikáciu a environmentálne povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast.

Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

Zamerať sa na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Profil spoločnosti

 

Spoločnosť MPM steel s.r.o. bola založená v roku 2008. Jej vznik determinoval deficit trhu po technologických inováciách a výrobných procesoch v oblasti farmácie, chémie a kozmetického priemyslu.

Napriek krátkemu pôsobeniu na trhu, sú výrazné skúsenosti personálu v oblasti strojárenskej výroby konkurenčnou výhodou. Technické zázemie je taktiež na vysokej úrovni.

Nosná činnosť spoločnosti je orientovaná na realizáciu atypických požiadaviek zákazníkov.

MPM steel s.r.o. svoju pozornosť zameriava na výrobu:

Nosné činnosti MPM steel s.r.o.

Dokumenty

Etický kódex GDPR