Technologické celky podľa požiadavky zákazníka

Spoločnosť MPM steel s.r.o. ponúka dodávky technologických celkov od dodania jednotlivých komponentov až po realizáciu celého projektu.

Referencie

Penetračná komora

Robotizované pracovisko pre zváranie schodísk

Kalolis

Dodávka a montáž prevzdušňovania na ČOV I.etapa

Dodávka a montáž prevzdušňovania na ČOV II. etapa

Dodávka a montáž súboru tlakových a beztlakových nádob - pavilón chrípky

Rekonštrukcia odkalovacej nádrže

Potrubné rozvody

Revízna plošina na rekonštrukciu telesa komína

Autokláv