Trieskové obrábanie

Náplňou našej činnosti je hlavne kusová a sériová zákazková výroba strojárenských súčiastok.

Plniť požiadavky našich zákazníkov nám pomáha moderný strojový park a kvalifikovaní tím pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami s tvorbou technickej dokumentácie, návrhu technologických postupov obrábania a samotnej výroby produktov frézovaním a sústružením.

Našim klientom zabezpečujeme tiež tepelné spracovanie zhotovených výrobkov ako kalenie, cementovanie, indukčné kalenie, popúšťanie, zušľachťovanie, žíhanie či nitridovanie.

 

Aktuálne:

Poskytujeme obrábanie veľko-rozmerných tvarových súčiastok, nástrojov a foriem na CNC 5-osom obrábacom centre TRIMILL VF3021:

Technické parametre:

Pracovný pojazd:  X,Y,Z:  3000x2100x1200 mm

Upínacia plocha: 3500x2250mm

Hmotnosť obrobku: max. 7000 kg/m2

Rýchlosť posuvu: 40 000 mm/min

Počet miest v zásobníku nástrojov: 32

Presnosť polohovania: max.0,008mm

Presnosť opakovaná: max.0,006mm

5-osé obrábanie zahŕňa obrábanie zložitých tvarov na jedno upnutie, ktoré je viac efektívnejšie a produktívnejšie ako obrábanie dielca na viacero upnutí. Eliminácia upnutí dielca na viackrát, tak skracuje výrobný cyklus a náklady spojené s prípravou ďalšieho príslušenstva.

     

Referencie