Beztlakové nádoby

Spoločnosť MPM steel s.r.o. vyrába nádrže, zásobníky a silá pre sypké a kvapalné produkty v rôznych objemových radách.  Tieto môžu byť v horizontálnom alebo vertikálnom prevedení. Sú určené pre rôzne priemyselné odvetvia a môžu byť použité na akékoľvek procesy – ohrev, chladenie, miešanie, skladovanie, pasterizácie, meranie, fermentácia, varenie a podobne.

Podľa požiadavky zákazníka môžu byť vybavené revíznymi vstupmi, technologickými hrdlami, plniacim potrubím, vonkajšími a vnútornými rebríkmi.

Podľa požiadavky môžu byť dodávame so zariadením, ktoré zaisťuje miešanie, plnenie, odber a uskladnenie produktu pomocou šnekových dopravníkov.

Nádrže vyrábame podľa požiadaviek našich zákazníkov – s rôznym objemom a s rôznou funkciou.

Časť našej práce môžete vidieť v časti “referencie”.

Referencie

Filter NUČ

Filter NUČ je zariadenie určené pre separáciu pevných a kvapalných látok pomocou filtrácie. Hlavné použitie vo farmaceutickom, chemickom alebo potravinárskom priemysle.

Zásobná nádoba na plastový granulát

Zásobníková nádrž 50 000 l na metanolát sodný

Nádrž na nebezpečné látky

Ohrevná vaňa na syr

Skladovacie nádoby

Zásobná nádrž pre kozmetický priemysel

Zásobná nádoba s ohrevom