Miešacie nádoby

Na základe požiadavky vyrábame miešacie nádoby určené k rýchlemu a dôkladnému zmiešaniu produktu. Typ miešadla závisí od produktu. Miešadlá môžu byť doplnené o teflónové stierky, ktoré efektívnejšie stierajú produkt zo stien nádoby, čím sa zamedzí priľnutie produktu na steny nádoby.

Miešacie nádoby je možné vybaviť elektrickým ohrevom pomocou elektrických špirál, ktoré zohrievajú produkt v plášti alebo parným ohrevom, kedy sa do plášťa nádoby privádza nasýtená para.

Miešacie nádoby môžu byť vyrábané pre nasledovné procesy: ohrev, varenie, vákuum, chladenie, odparovanie, homogenizácia.

Nádoby vyrábame podľa požiadaviek našich zákazníkov – s rôznym objemom a s rôznou funkciou.

Referencie

Miešací kotol - špirálové a odstredivé miešadlá+ohrev, chladenie

Miešací kotol na škvarky

Miešacia nádoba s ohrevom na produkt