Tlakové nádoby

Spoločnosť MPM steel s.r.o. vyrába a dodáva tlakové nádoby stabilné pre všetky druhy pracovných médií v požadovaných tlakoch a teplotách pracovných látok.

Vyrába taktiež atypické nádoby vo všetkých prevedeniach, čo sa týka objemu, tlaku a teploty pracovných látok. Podľa požiadavky vyrába aj viackomorové nádoby. Nádoby môžu byť vyrobené s kónickým, klenutým alebo plochým dnom.

Tlakové nádoby je možné vyrobiť v horizontálnom a aj vertikálnom prevedení.

Vybavenie:
Na požiadanie zákazníkom môžu byť tlakové nádoby vybavené :
– kontrolným prielezom,
– technologickým hrdlom na plášti, veku a dne,
– technologických potrubím,
– stavoznakom, hladinomerom,
– sanitačnou hlavicou,
– sanitačným potrubím,
– miešadlami rôznych typov podľa skladovanej látky,
– chladiacim alebo vykurovacím plášťom na plášti alebo na dne nádoby,
– chladiacimi alebo vykurovacími kanálmi na plášti alebo na dne nádoby,
– násypkou, dávkovačom,
– izolačným plášťom z rôzneho izolačného materiálu,
– ovládacím panelom,
– PLC riadiacim systémom a pod.

Tlakové nádoby dodávame vrátane statických výpočtov, konštrukčnej dokumentácie a vrátane schválenia notifikačnou osobou podľa legislatívnych požiadaviek. Ku každej tlakovej nádobe je vydaný pasport tlakovej nádoby.

Spoločnosť MPM steel s.r.o. zaisťuje:
– konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu,
– statické výpočty,
– výrobu a dodávku,
– dopravu,
– montáž a uvedenie do prevádzky.

Referencie