Zváranie

Pri zváraní materiálu spoločnosť kladie dôraz na presnosť, kvalitu zvaru ako aj finálnu kvalitu a vzhľad výrobku.

Zváracie pracoviská sú vybavené modulárnymi zváracími stolmi a zváracími zariadeniami, ktoré obsluhujú vyškolení a certifikovaní pracovníci. Skúsení zámočníci a zvárači využívajú metódu oblúkového zvárania, pričom zabezpečujú zváranie nehrdzavejúcich ocelí, konštrukčných uhlíkových ocelí a hliníka. Zvárači pracujú pod vedením zváracích technológov, ktorí zabezpečujú a kontrolujú priebeh zváracích prác ako aj dodržanie predpísaných postupov zvárania.

Pri zváraní sa využívajú metódy tavného zvárania TIG a MIG v rozsahu od malých plechových dielov a častí strojov, cez konštrukcie strednej veľkosti až po zvarence a časti zariadení veľkých rozmerov.

 

Spoločnosť MPM steel s.r.o. má implementované požiadavky normy STN EN ISO 3834-2 a schválené postupy zváranie WPQR VÝSKUMNÝM ÚSTAVOM ZVÁRAČSKÝM.

Referencie